logo

logo

tiistai 7. maaliskuuta 2017

Tekemällä tulevaisuuteen

Tutkimuspäällikkö, yliopettaja Essi Ryymin, HAMK Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö
Digitalisaation kehitystä on tärkeää seurata ja siitä on tarpeen myös keskustella kriittisesti. Seuraaminen ja keskustelu eivät kuitenkaan riitä. Korkeakoulujen, yritysten ja yhteiskunnan eri toimijoiden täytyy kehittää rohkeasti uusia ratkaisuja. Liiketoiminnassa tämä tarkoittaa riskinottoa ja uudenlaisia liiketoimintamalleja, ei vain hyvien vertailukohtien jäljittelyä. Koulutuksessa on uskallettava toimia toisin kuin ennen. Tiivis yhteistyö ja keskustelu yli toimialojen on ensimmäinen mutta ehdoton askel.
Haasteena kehittämisessä on usein varovaisuus ja tästä johtuva hitaus lähteä operatiiviseen toimintaan. Liiketoiminnassa investointeja on vaikea tehdä kohteisiin, joista ei ole vielä varmaa tietoa ja joissa tieto karttuu vasta tekemällä. Koulutuksen kehittäminen tarkoittaa usein perinteisen ja perinteikkään toimintakulttuurin muutosta, joka edellyttää aikaa, osaamista, kärsivällisyyttä, resurssien suuntaamista sekä siirtymistä ketterämpään päätöksentekoon. 
Tekoälyn ja automaatio- ja tietoliikennetekniikan kehittymistä kuvataan yhtä suureksi muutokseksi kuin höyrykoneen keksimistä. Digitalisaation vaikutuksesta työmarkkinat, työpaikat, ammatit ja osaamisvaatimukset muuttuvat. Digitaalista osaamista edellytetään kaikissa työtehtävissä ja sen vaikutuksesta osaaminen on myös paremmin kaikkien saatavilla. Työtä katoaa, mutta uutta työtä syntyy tilalle. Muutoksen nopeus herättää epävarmuutta. Ratkaisevaksi uuden työn luomisessa nousevat ne kyvykkyydet, joita kone ei korvaa, esimerkiksi asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja tunneälykkyys. Lisäksi tarvitaan ennakointiosaamista sekä kykyä kääntää digimurroksen tuottamat yllätykset hyödyiksi. 
Tulevaisuuden työssä on ymmärrettävä entistä paremmin kokonaisuutta, muutosta ja ihmistä muutoksen keskellä. Myös hyvä itsensä johtaminen on tärkeää, esimerkiksi kyky omaksua ja priorisoida merkityksellistä tietoa, aikatauluttaa työtä ja sekä hankkia paitsi asiakkaan myös työkavereiden ja verkostojen luottamus. Tunteet, kokemukset, status, vastuullisuus ja yhteenkuuluvuus ovat uudenlaisen, digitalisoituvan liiketoiminnan ja toimintakulttuurin tuotoksia, joista ihmiset ovat aidosti kiinnostuneita. Näihin merkityksiin halutaan myös sitoutua ja niistä ollaan valmiita maksamaan. Arvonluominen luo uutta työtä. 
Panostamme Hämeen Ammattikorkeakoulussa (HAMK) digikehitykseen voimakkaasti. Monimuotoistamme koulutustarjontaamme, kehitämme henkilöstön digiosaamista ja rakennamme uusia koulutusratkaisuja sekä kansallisesti että kansainvälisesti.  Tutkimme ja kehitämme digitalisoituvalle työelämälle relevantteja osaamisia aidoissa työskentely-ympäristöissä, yritysten todellisten työtehtävien ja yhteiskunnan eri toimijoiden ongelmien äärellä.  Olemme kiinnostuneita arvonluomisesta ja ohjaamme opiskelijoidemme keksintöjen tekemistä ihmisten elämään ja elämänlaatuun vaikuttavana toimintana - ei vain kuluttajan kukkaron tai teknisen toimivuuden näkökulmista.
Konkretisoimme tutkimustietoa koulutukseen ja päätöksentekoon. Luomme ekosysteemejä eli verkostoja, joissa toimintaa kehitetään yhdessä yhtä ennakkoluulottomien kumppaneiden kanssa yli koulutusaste- ja ammattisektorirajojen. Kaikki tämä edellyttää avointa kehitteillä oloa, epävarmuuden sietämistä, kykyä oppia toiminnasta sekä myös itsetuntoista iloa onnistumisista ja uusista keksinnöistä.  Näin toimimalla muutamme digitalisaatioon liittyvät epävarmuudet mahdollisuuksiksi ja loikkaamme kehityksen seuraamisesta konkreettisiin tulevaisuustekoihin. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti