logo

logo

perjantai 22. toukokuuta 2015

Ympäristöministeriön kohtalon hetket

Ympäristöministeriö on toiminut 1980-luvulta asti turvatakseen suomalaisen luonnon ja ympäristön säilymisen. Nyt käytävissä hallitusneuvotteluissa uhkana on, että ympäristöministeriö yhdistetään maa- ja metsätalousministeriön kanssa luonnonvaraministeriöksi. Perusteluna on hallinnollisten siltojen purkaminen ja toiminnan tehostaminen.

Periaate tämänkin ajatuksen takana lienee hyvä. Useiden miljardien säästötavoite vaatii toimia monilla eri osa-alueilla, ja periaatteessa toimintoja on varmasti mahdollista yhdistellä, tehostaa ja kehittää. Silti herää kysymys siitä, kuinka ministeriöiden sulautumisen toteutuessa pidettäisiin ympäristön puolta, eli kaikkien meidän yhteisen hyvän puolta? Onko mahdollista, että toiminta säilyisi laadukkaana ja siihen panostettaisiin riittävästi?

Ympäristöriskit, -uhat ja niiden ehkäiseminen ovat vain korostuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii toimia, joiden ohjaamiseen tarvitaan vahvaa agendaa ja toimivaltuuksia. Ympäristöministeri on yhä useammissa kansainvälisissä ryhmissä mukana, sillä ympäristöstä on tullut globaalisti elintärkeä kysymys. Lisäksi ympäristöministeriön rooli mahdollisen luonnonvaraministeriön osana on jäänyt hiukan epäselväksi - olisiko tällöin mahdollista valvoa ja hyödyntää ympäristöä saman hallinnollisen elimen sisältä? Syntyisikö tästä ristiriitoja?

Asiaa on puitu julkisuudessa useilta tahoilta, ja se on herättänyt ympäristöministeriön puolustajat ottamaan voimakkaasti kantaa sen itsenäisenä säilyttämisen puolesta. Esimerkiksi Suomen Luonnonsuojeluliitto järjesti mielenosoituksen hallitusneuvottelujen yhteydessä. Tavoitteena oli mm. tuoda esiin ympäristöministeriön roolin merkittävyyttä ympäristön ja luontoarvojen säilyttämisessä.

Vakuuttava ryhmä entisiä ympäristöministereitä otti kantaa ympäristöministeriön lakkautusuhkaan Helsingin sanomissa 28.4. Kannanoton viesti oli selvä: on välttämätöntä, että yksi ministeriö ja yksi ministeri huolehtivat vain ja ainoastaan ympäristöasioista. Tätä vuosikymmenten kokemuksen ääntä olisi hallituksenkin syytä kuulla, ja miettiä, mikä on ympäristöministeriön rooli, tulevaisuus ja merkitys Suomelle hieman pidemmälläkin aikajänteellä.


Helena Moring, Crnet Oy

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti